^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Naslovna

Natječaj za popunu radnog mjesta u dječjem vrtiću Medo - odgojitelj/ica predškolskog odgoja, svibanj 2024

Radno mjesto:         ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Mjesto rada:           UDBINA- LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja:       Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:         Puno radno vrijeme

Način rada:              Smjena -prijepodne

Smještaj:                 Nema smještaja

Natječaj vrijedi od:    02.05. 2024.god.

Natječaj vrijedi do.    10.05.2024.god.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Naknada za prijevoz:      U cijelosti

Razina obrazovanja:    Viša ili prvostupanjska

                              Fakultet,akademija,magisterij,doktorat

Radno iskustvo:         Nije važno

Stručni ispit:              Potreban položen stručni ispit -za odgojitelja

 

UVJETI NATJEČAJA:  Na temelju odluke Upravnog vijeća od 18.04.2024.g.  Dječji vrtić "Medo" Udbina raspisuje dana 02.05.2024.g.

                                                                         NATJEČAJ

                                                          za popunu radnog mjesta m/ž

  Odgojitelj/ica

-1 izvršitelj/icu na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

        VŠS odgojitelj/ica predškolske djece

        VŠS nastavnik/ca predškolskog odgoja

Uvjeti prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

- Životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a od polaganja stručnog ispita

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja.

- uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja.

- potvrda iz nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju , ne starije od dana objave natječaja.

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-e (ne starije od 30 dana).

Dokumentacija se može dostaviti u ne ovjerenoj preslici a kandidat/kinja koji/a bude izabran/a treba donijeti dokumente u izvorniku ili preslici.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić "Medo", Trg Sv. Lucije 4, 53234 Udbina s naznakom"Za natječaj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici HZZ-a te na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića "Medo".

 

Klasa: 112-03/24-01/01

Ur broj:2125-43/01-24-01

Udbina, 02.05.2024.god.

                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                              Vlatka Sertić                                 

                                               

Copyright © 2013. Dječji vrtić Medo Rights Reserved.